Algemene Voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de Simbólica Fair Trade Website is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. Door contact te leggen en online te winkelen op deze website stemt u in met deze voorwaarden. De Simbólica Fair Trade Website en alle informatie, beelden, logo’s, iconen, diensten en producten (hierna te noemen: “de Informatie”) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Simbólica Fair Trade Website bekende gegevens.

Simbólica Fair Trade kan niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel.

Simbólica Fair Trade kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Simbólica Fair Trade Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen.

Simbólica Fair Trade behoudt zich het recht voor om de Simbólica Fair Trade Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Simbólica Fair Trade sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Simbólica Fair Trade Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Simbólica Fair Trade Website.

Links

De Simbólica Fair Trade Website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites draagt Simbólica Fair Trade geen verantwoordelijkheid.

Intellectueel Eigendom

Simbólica Fair Trade of haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële toepassingen worden gebruikt.

Toepasselijk Recht

De Nederlandse Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op de Simbólica Fair Trade Website. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De registratie is aangemeld bij de Registratiekamer te Rotterdam.